top of page
Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Bu Gizlilik Politikasının amacı, İmam Cici Şemkur Yayıncılık (bundan böyle “GOG Çizgi Roman” olarak anılacaktır) tarafından yönetilmekte olan ve online.gog-weneroman.com adresinde yer alan internet sitesinin kullanımıyla elde edilen kişisel verilere ilişkin olarak, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

 

Bu Gizlilik Politikası, GOG Çizgi Roman’ın toplayabileceği kişisel bilgileri nasıl kullanacağını ve koruyacağını belirtir. Bu kurallar, aynı zamanda kişisel bilgilerinizin toplanmasını istemediğiniz durumlarda neler yapmanız gerektiğini ve bize verdiğiniz bilgileri nasıl değiştireceğinizi belirtir.

 

GOG Çizgi Roman, kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. GOG Çizgi Roman tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler GOG Çizgi Roman’ın koruması altındadır.

 

online.gog-weneroman.com sitesini kullanarak bu Gizlilik Politikası’ndaki şartları kabul ettiğinizi onaylarsınız. Eğer sizden talep edilen ya da aşağıda tanımlanan hallerde GOG Çizgi Roman tarafından toplanan kişisel bilgilerinizi vermemeyi seçerseniz, bazı işlemleri yapamayabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

Kişisel veriler, online.gog-weneroman.com site ziyareti esnasında elde edilen bilgiler, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, üyelik ve abonelik bilgileri, satış esnasında elde edilen bilgiler ile ürün ve hizmet kullanımı esnasında edinilen bilgiler gibi her türlü kişisel bilgi anlamına gelmektedir.

 

Kişisel verileriniz her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortam vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza ya da GOG Çizgi Roman’ın tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş hukuki yükümlülükleri yerine getirebilmesi için ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, GOG Çizgi Roman’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması gibi hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar için toplanabilecek ve işlenebilecektir:

 

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması

 

 • GOG Çizgi Roman tarafından platforma ait ürün ve hizmetlerin size tanıtımı ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle yazılı ve sözlü iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi

 

 • Size teklif, hediye ve promosyon sunulması; hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışma veya benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,

 

 

 • Toplu olarak istatistiki veri analizi ile GOG Çizgi Roman üye profilinin belirlenmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,

 

 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, bilgilerinizin hizmeti sunan tarafın değişmesi halinde yeni şirket tarafından kullanılması,

 

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

 

Ayrıca online.gog-weneroman.com adresine bağlandığınızda otomatik olarak (kayıt olmanıza gerek kalmadan), kişisel olarak ayırt edilmenize imkan vermeyecek şekilde IP adresiniz kayıt edilebilir. Bilgisayarınıza, tabletinize ya da cep telefonunuza, kullandığınız tarayıcı aracılığıyla, text dosyası şeklinde “çerez” (cookie) depolayabiliriz. Çerezler kişisel bilgi edinmek için değil, sisteme yeniden giriş yapabilmeniz için kimliğinizin doğrulanması amacıyla depolanır.

 

İnternet tarayıcıların bir çoğu, bir çerez yüklenmeden önce uyarılmayı seçebilmenize, çerezleri bloke edebilmenize ve çerezleri bilgisayarınızın sabit diskinden silebilmenize izin vermektedir. online.gog-weneroman.com adresindeki çerezleri reddetmenizin ya da silmenizin, online.gog-weneroman.com adresinin tamamını veya belirli alanlarını ziyaret edememenize veya kişisel bilgiler alamamanıza sebep olacağını hatırlatırız.

 

online.gog-weneroman.com adresinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile sitemiz üzerinden ulaşılan diğer web sitelerinde, sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan GOG Çizgi Roman sorumlu değildir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

GOG Çizgi Roman, kişisel verilerinizi bu politikada yer verilen amaçlarla Geçerli Veri Koruma Mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki yurt içi ve yurt dışındaki alıcı gruplarına aktarabilecektir:

 

 • GOG Çizgi Roman nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,

 

 • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortakları, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, ve sair gerçek veya tüzel kişilere,

 

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere.

 

Ancak isim-soyadı gibi kişisel bilgileriniz ve e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz gibi iletişim bilgileriniz, reklam ve pazarlama gibi gerekçelerle 3. partilere ve başka kurum ve kuruluşlara hiçbir koşulda dağıtılmaz, satılmaz ve yayımlanmaz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ 

Üyelerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin bu politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle GOG Çizgi Roman’a başvurarak kişisel veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler.

 

GOG Çizgi Roman kullanıcısı olarak KVKK’nın 11. maddesi gereğince;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde (Şayet Avrupa Birliği ülkelerinde mukim bir GOG Çizgi Roman kullanıcısı iseniz GDPR’ın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde ) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarını kullanabilirsiniz.

Şayet Avrupa Birliği ülkelerinde mukim bir GOG Çizgi Roman kullanıcısı iseniz ayrıca;

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle hakkınızda otomatik karar alınması ve profillemeye tabi olmamayı talep etme

 • Mümkün olan durumlarda, paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi kullanılabilir bir format halinde talep etme ve/veya herhangi bir kurum veya kuruluşa aktarılmasını talep etme

haklarını kullanabilirsiniz.

 

İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, GOG Çizgi Roman sistemine kayıtlı elektronik posta adresinizden info@gog-weneroman.com adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

 

POLİTİKA HAKKINDA

Bu politika GOG Çizgi Roman  tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. GOG Çizgi Roman, bu politikada, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. GOG Çizgi Roman  tarafından yapılacak değişiklikler, online.gog-weneroman.com adresindeki Gizlilik Politikası sayfasında yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Politikadaki esaslı değişiklikler SMS, e-posta ya da fatura yoluyla tarafınıza bildirilebilecektir. Güncellenen politikayı kabul etmemeniz halinde, kişisel verilerin korunmasına yönelik haklarınızı kullanabilir veya üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.

 

GOG ÇİZGİ ROMAN

 

Son Güncelleme Tarihi: 01.02.2021

bottom of page